( Denne siden stod som "Hva er nytt" i lang tid og har vært lest av
mange, også av folk fra OsloDep i flg min web statistikk.
Argumentene mine er fortsatt like gyldige selv om noe nytt har skjedd
i forholdet mellom Kongeriiget og noen av de som ønsker
å drive med veterankjøretøy som hobby. )

Hendersånn og jeg

Jeg har vært ute og kjørt veteranløp med en av mine gamle motorsykler. Motorsykkelen startet og gikk som den skulle med alle de nykker en slik nittiåring har rett til. Det er en opplevelse å se hvordan folk langs veien har stilt seg opp og vinker, tar bilder, filmer og ved stopp kommer bort for å prate og spørre. Tenk om man ikke måtte utenlands for å ha slik moro.

Hva må til for å få til slikt her?

Det er litt frustrerende med informasjonen man får i forhold til den politikken som føres. Ofte virker det selvmotsigende. Frustrasjonen kan man dyrke så den blir større, eller forsøke å gjøre noe for å forminske den. Derfor denne sida

Selvsagt handler det om en form for kulturarbeid.

Avgift
Kulturmyndighetene har avgiftsbelagt registrerte veterankjøretøy.

Tidligere var avgiftsfritak av "allerede nok skattelagte gamle kjøretøy" et kulturpolitisk vedtak innen det utvidede kulturbegrepet på sytti-tallet. Avgiftsfritaket ble gjort generelt med hjelp av forhandlinger fra Norsk Veteranvogn Klubb. De hadde tidligere hatt en avtale med vegdirektoratet der NVK søkte avgiftsfritak for hvert enkelt kjøretøy på grunnlaget at de var "bevaringsverdige" .

Nå er det blitt årsavgift igjen, selv om den liksom het personskadeavgift da den kom.

Argumentet for personskadeavgiften var at kjøretøy koster sykehussenger i velferdssamfunnet. Argumentene ble kjørt fram samtidig som rettsapparatet drev fram et par oppsiktsvekkende erstatningssaker mot forsikringsselskaper der trafikkskadde ble tilkjent millionbeløp.

Hvorfor skattelegge kulturgjenstander?

Til å begynne med lå den nye avgiften som en obligatorisk del av forsikringspremien. Det syntes logisk da i og med forsikringsselskapene hadde så store utlegg. Denne avgiften lot seg avkorte ved å la trafikkforsikringen løpe bare i deler av året.

Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber, LMK, har frontet en forsikringordning senest i samarbeid med skadeforsikringselskapet IF som ikke vil ha trafikkforsikring for deler av året: -"Den var da SÅ billig at det var da ikke noe å bry seg om."

Likevel var det billigere å forsikre halvårlig (dermed halv personskadeavgift) hos lokale selskap der man har sine øvrige forsikringer. Forsikringsselskapene ble godtgjort en sum pr innkrevd personskade-avgift på vegne av staten. Det var butikk for forsikringselskapene.

I forbindelse med budsjettforhandlingene for 2004 trenger staten enda mer penger og beslutter å ta hjem personskadeavgiften og kalkulerer med 40 millioner i inntekter på dette. Forsikringsselskapene skulle følgelig ha senket premien med 175kr på en premie i en ordning der de etter sigende tjente gode penger. I stedet valgte de å legge på en provisjon pr kunde.

Avgiften kreves inn av toll og avgiftsdirektoratet. Vanlige kjøretøy i trafikk får påplussingen i årsavgiften og veterankjøretøyene eldre enn 30 år må betale den ved registrering og den kalles årsavgift. Det utvidede kulturbegrepet er blitt litt innskrenket. For 2006 er det vedtatt å la alle veterankjøretøy ha samme årsavgift og den er satt til 380 kroner pr kjøretøy.

Dersom det nå liksom skal være en personskadeavgift og den skal bidra til bedret helse, så undrer man jo på hvorfor det skal være så mye mer helseskadelig å ha flere motorkjøretøy stående med skilt på, man kan jo bare kjøre en om gangen?

Er det fordi det ikke er politisk korrekt her i det luthersk-protestantiske måteholdssamfunnet å eie flere registrerte veterankjøretøy?

Hvor var kulturminsteren da dette ble innført?

Det er ikke til å unngå å legge merke til hvilke parti som frontet "trivselstiltaket" og hvem som nå forsterker det.
Forsikring
Veteran forsikringen på generelt grunnlag som en pool avtale var det jeg om forhandlet fram på vegne av NVMC, NVK og Amcar med daværende Norges Brankasse i 1974. Ordningen ble senere overdratt på brukersiden til det oppstartede LMK og så ble forsikringsordningen flyttet til IDUN og så til IF i og med at formannen i Ford V8 klubben var forsikringsmann og sørget for gode samarbeidspartnere på forsikringssiden.

LMKs veteranforsikring er likevel bare en av flere tariffer som kalles veteranforsikringer rundt om i forsikrings Norge.

LMK har forhandlet fram en ny forsikringsavtale med et mindre selskap, som skal gå fra 2006 Jeg håper de får den bedre og mer brukervennlig.

I tråd med den virkelighet jeg opplever ber jeg LMK om at de lager en virkelig fleksibel ordning. For eksempel kunne jeg ha lagerforsirking hele året og i en internettportal kunne jeg logge meg på LMK's forsikring og bestille oppgradering til transport/trafikk-kaskoforsikring for kjøretøyet mitt. Så kunne jeg sette meg på Vincent'en og kjøre til Skogsløpet , delta der , vise folk som ville se og høre en Vincent Så kunne jeg kjøre den hjem igjen, sette den inn og avregistrere den. Om tre uker kunne jeg så ta Indian og reise på Indian treff og bli avregnet for ansvarsforsikring for den uten at Henderson eller Vincent trafikkforsikring løper.. Som det nå er har jeg mest moro med Henderson og den har ingenting verken på Skogsløp eller Indian treff å gjøre, derfor bare en tur til Tyskland på veteranløp. Mer har jeg ikke råd til.

I Tyskland har de en ordning med myndighetene som gir eiere av flere veterankjøretøy mulighet til å registrere inntil ti kjøretøy på ett og samme skilt. Det behøves bare en kombinert forsikring der alle er lagerforsikret og det dyreste kjøretøyet er bærer av premien for trafikk/ kasko. Skal man på rally tar man og flytter skiltet til det kjøretøyet man skal ut med. Rød tekst på skiltet betyr ei vognbok med inntil ti forskjellige sykler oppnevnt.

Årsavgiften for dette skiltet er ca 400 kroner. pr år. En person får bare ha ett slikt skilt og må ha andre kjøretøy registrert på vanlig måte slik at dette ikke er avgiftssvik. I tillegg har arrangøren under store veteranarrangement mulighet til å la deltagerne få forsikring for rally og tilstelningen. Det er altså mulig å komme og delta med kjøretøy som ikke er forsikrede og registrerte slik vi kjenner det i Norge, selv med utenlandske sykler. Syklene godkjennes av løpenes ledelse og forsikres der og da.

LMK ville med å reforhandle forsikringsordningen, greitt kunne administrere en liknende ordning tilpasset norske forhold gjennom en databasestyrt webportal . Så kunne man arbeide for en tilsvarende registreringsordning overfor veg og kulturmyndighetene. Det er vel kjøretøy ut i arrangementene man vil ha?

Mitt forslag:
Få til en slik ordning i Norge. La oss betale de avgifter og skatter som skal til men la det de være vettug, og belønn det kulturarbeidet som utføres. Mange har stor glede av å vise fram og se disse gamle kjøretøyene .

Kulturgjenstander
Det er mange perspektiv på "veterankjøretøy". En rullende 30 års aldergrense som pensjonerer kjøretøy etter hvert som de blir 30 år gir hvert år mange nye entusiaster inngang til den fine, interessante hobbyen med veterankjøretøy. Samtidig rynker jeg litt på nesa av de som bruker ordningen med å få seg avgiftfri transport til og fra arbeid som f.eks med en helt original Amazon De gamle gårdsbilene som går forbi her etter kornhøsten, deltar vel heller ikke veteranløp, men gir altså bakgrunn for at forsikringen blir dyrere og det igjen innføres avgifter..

Det er et tankekors at de samme myndigheter som nå igjen har avgiftsbelagt motorkjøretøyene fordi de angivelig forårsaker uønskede personskader, har inkludert dem i en lov om kulturminne, angivelig vil myndighetene ha en oversyn og en finger med i spillet når et av disse skadelige objektene eldre enn 50 år eller deler til disse transporteres ut av landet eller kanskje til og med selges.

Andre entusiaster som yter stor insats innenfor det store store kulturarbeidet som utføres av private for å ta vare på eldre kultur får støtte for det arbeidet de utfører. Jeg godter meg i stillhet over at denne samme staten som koster på seg selvskryt og jubilerte over 100 år som selvstendig stat iallfall ikke fikk vise at Norges toppmoderne forsvar i 1905 var langt framme og hadde motorkjøretøy klar til å trå til i ordonans dersom broderfolket skulle angripe. Kjøretøyet finnes, men med dagens politkk er det mest sannsynlig at det bare vises og kjøres i utlandet.

Mer av mitt forslag:
La eiere av alle kjøretøy eldre enn 50 år få mulighet til å kunne registrere alle sine kjøretøy på ett vognkort og ett skilt. De har ikke noe i moderne trafikk å gjøre, annet enn som kulturinnslag.

Formue
Det kommer hevendelser til LMK's ledelse på at medlemmer med dyre veterankjøretøy ikke vil at disse skal ligge til grunn for formuesbeskatning. Det er også forskjeller rundt om i landet hvor stor formue hvert motorkjøretøy representerer for eierne. Jeg har sett andre sider av dette. Likningskontoret ser ut til å bare godkjenne det som andre instanser har attestert uansett sannsynlighet av verdiangivelse. Forsikringsverdien er ikke noen god objektiv formuesoppgave. Et vennlig innstilt forsikringsselskap (LMK?) skulle ikke ha noen problemer med å ordne opp i dette.

Jeg kan ikke forstå at f.eks veldig formuende personer som f.eks redere her og der, skal kunne holde sin store samling av veterankjøretøy som verdi lik null! Mitt perspektiv fra grasrota og mitt forhold til samfunnet tilsier at en samling av kostbare veterankjøretøy ikke bør få være skjult formue under LMK's kulturpolitisk beskyttende vinger.

Jeg synes LMK valgte feil politikk ved å velge et slikt arbeidsformål, og ser med glede aat de har snudd litt. og nå velger å vise fram kulturprofilen i stedet

Det berører så mange parter: Tollvesenet ved salg og import, de har forskrifter som medgir verdi på eierskapet, bankene -låne penger til kjøp? Hva med forholdet til Lov om kulturminner?

Nå som eierskap av restaurerte kjøretøy blir skattelagt, vil noen bry seg om Lov om Kulturminne når de gamle kjøretøyene averteres i utlandet?

Jeg påstår at korrekt formues/verdiangivelser er veien å gå. LMK/forsikring kan operere med verdier på kjøretøy i sine oppgaver overfor myndigheter som representerer skatteverdier til formuesbeskatning.

LMK tjener medlemmenes interesse bedre med å bringe kostnadene ned slik at flere kjøretøy kommer ut i løp. Det gjør de ved å jobbe for gode avgifts og registreringsordninger heller enn å sørge for at dyre veterankjøretøy blir låst inn eller omsatt som skjulte formuer.

Markedet
Man får ta språket der man kommer.

Vi er i en markedsøkonomi, liker vi ikke kostnadene på det vi ønsker å konsumere, kan behovene møtes andre steder eller vanene endres. Så får markedet eventuelt justere seg over tid, resultatene vil synes tydeligere etter hvert. Løps- og treffarrangører, publikum og deltakere får vise om det vi har fått er interessant nok.

Dersom kjøretøy importeres eller eksporteres, så får tiden vise om eierne forholder seg til lovverket eller ikke. Myndighetene, klubber og veteranhobbyen kan tape ved å opprettholde lovverk som ikke ønsker å ta standpunkt om kulturgjenstander skal bevares eller avgiftsbelegges

Per Erik Olsen
Send meg gjerne en kommentar!