Per Erik Olsen
etc...

Kulturminister Trond Giske
Kultur og Kirkedepartementet
Postboks 8030 Dep,
0030 Oslo

Hvorfor beholdes årsavgiften på veterankjøretøy?

Jeg er en ..........osv...

Jeg har vært sentral i veteran hobbyen i Norge i veldig mange år og synes det er trist at vi som driver dette kulturarbeidet det er å bevare norsk kjøretøyhistorie, har måttet finne oss i at våre kulturgjenstander skal avgiftsbelegges når vi vil vise dem fram. Avgifter signaliserer uønsket aktivitet. Det står derfor i kontrast til at i mange år hadde vi opplevelsen av at styresmaktene satte pris på arbeidet vårt ved å gi avgiftsfritak.

Jeg har lagt ved et skriv der jeg motiverer litt for mine holdninger og ber kulturministeren å lese igjennom dette og komme med et svar?

Det foregår en debatt i samfunnet for tiden om folkelig kultur. Jeg synes i den forbindelse det er betegnende at ministeren som fikk vedtatt bygging av en opera i Oslo samtidig satt musestille da det igjen ble innført årsavgift på motoriserte museums gjenstander i privat eie.

Dette kan det gjøres noe med i kulturåret 2009.

med forhåpningsfull hilsen
sign
http://www.olsens.no

(Se vedlegget)