Sommerstid så huset slik ut
Huset er reist i det som opprinnelig het reisverk. Dvs det er stående 3" grov plank med not og fjør som danner veggene i hovedhuset. Plankene ser ut til å være ca 3" x 7", med litt varierende bredder. Veggene er altså kompakt tre som er kledd utvendig og innvendig med egnet kledning og malt. Scenen er tradisjonel kledd fagverksbygg med sagflisfylte vegger og er nok ført opp seinere enn 1914. Huset bærer preg av å være reist av fagfolk med stolthet for sitt fag for 100 år siden. Innvendig framstår detaljene som de er urørt siden første gangs maling.

Takkledningen er korrugerte stålplater og taket er tett og bra. Platene er satt opp ovenpå det opprinnelige taket som var trestikker. Stikketaket kan sees under platetaket og ser også bra ut for alderen.

Gulvene i huset er bra, scenegulvet er snekret nytt lavere ned. Gulvet i salen kan kanskje slipes for å bli restaurert. Dessverre har noen lagt linoleum i det som var "stue" en gang og gulvet her er " mykt" på steder.

Forsamlingslokalet er kjellerløst, men gulvbjelkene hviler på betong eller steinklosser i et utilgjengelig kryprom

Huset har stått tomt og ubruk i lange tider og har ikke vært fyrt. Dette har medført at skorsteinen som står på sitt eget fundament også på grunnen har steget, eller om det er huset som har satt seg, så pipa har løftet seg litt og gulvene i andre etasje "henger" litt på pipa og er ikke rette. En total restaurering til forsamlingshus igjen, bør nok begynne med å rive ned pipe, rette gulv og så bygge en ny skorstein med gulvene rettet opp.

Som det er nå fungerer likevel detaljene med vinduer, gulv, ovner og pipa på sin sjarmerende måte til bruk som lager, verksted e.l.

Beliggenheten ved en privat vei ikke langt fra riksveg 205 gjør adkomst enkel. Vegen inntil huset er brøytet vinterstid. Det private vannverket på Hokkåsen har sagt seg villig til å påkople vann om det ønskes, men eget avløp må sertifiseres av kommunen i så fall.

Dersom man ønsker heller å rive og bygge privathus på den eide tomta,(matrikkel 140/59) er bygningene god vinterved i årevis framover og man har et billig utgangspunkt for eget hus på Hokkåsen.

Huset skal evt selges som det står fordi jeg har bygget et eget nytt uthus hjemme og så snart alt er flyttet over vil det kunne overdras etter avtale. Et privat salg er enklest for både kjøper og selger, siden dette ikke er et bolighus.