Planløsningen innvendig er slik
 
Det er full takhøyde i scenedelen og i storsalen."Kjøkken" og "stue" har takhøyde 2,70 meter, og over disse var det opprinnelig to rom med takhøyde 2,20; en dame og en herregarderobe delt på midten fra skorsteinen ut mot kortvegg nord dvs mot høyre på skissen her. Denne skilleveggen er borte og ovenpå er det nå et stort rom med skråtak i øst og vest.

Fra denne "garderoben" i andre etasje er det loftsluke inn på et langt kryploft som strekker seg også inn over salen. Takhøyden i salen er dermed bortimot 5 meter.

Scenegulvet var opprinnelig ca 85 cm høyere enn salens gulv, men scenen er bygget om og scenedelen har nå et gulv med høyde omtrent som i salen. Det gjør det mulig å få biler opp løpere inn gjennom dobbeltdørene til scene og inn i salen om det ønskes

For trevareproduksjon ble dørene inn og ut av det som var kjøkken, revet opp og gjort større. Jeg forstod dette var fordi materialer ble trillet ut og inn med vogn på skinner her.

Vinduene i huset ble i løpet av kort tid etter min overtagelse kastet ut av unger i nabolaget og jeg har valgt å snekre dem inn med bord på yttersiden og isolasjon på innersiden. De gamle vindusfagene sitter gjemt på plass i veggen, men mye av de enkle gamle rutene er gått.

En stor vedovn inne i storsalen gjør det derfor mulig å fyre huset om man vil arbeide der vinterstid. Huset har også strøm tilkoplet med godkjent nyere elektrisk tre-fase opplegg fra snekkerbedriftstiden.

Utenfor er det uthus med en garasje, en låsbar bod med gulv, et vedskjul og en utedo alt i dårlig forfatning, men brukbare til noe.