Åsheim er ikke tildelt noe vegnummer men ligger ca 300meter inn i Furusetgutua på Hokkåsen